DỊCH VỤ

CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI ĐỊA

        Dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ, hàng hoá, vật phẩm bằng đường bộ, đường hàng không theo thời gian và mức giá đã được niêm yết, công bố trước với mạng lưới phủ sóng 63 tỉnh thành và hệ thống website trực tuyến 24/7.