DỊCH VỤ

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ


       Dịch vụ vận chuyển chứng từ, hàng hoá, vật phẩm xuyên biên giới và hai chiều Trung-Việt do công ty ZTO Express trực tiếp nhận và phối hợp với các hãng chuyển phát hợp tác.